Mary MacKillop Care - Flora McDonald Aged Care Facility Cowandilla

Vietnamese Facilities

Khu Dưỡng Lão Đặc Biệt cho Người Việt

Cư xá dưỡng lão Flora MacDonald tại Cowandilla, Adelaide, của Calvary Mary MacKillop Care đã được Chính Phủ Úc cho phép thiết lập 32 căn phòng đặc biệt dành cho người Việt, được gọi chung là Nhà Thiện Tâm. Đây là một nỗ lực rất lớn của các sơ St Joseph và Hội Thiện Tâm nhằm phục vụ cộng đồng người Việt tại Tiểu Bang Nam Úc.

Ngoài các dịch vụ chăm sóc cao cấp được mở rộng cho mọi cư viên, các vị cao niên người Việt tại Nhà Thiện Tâm sẽ được phụng dưỡng trong một bầu không khí thân tình, giống như ở nhà, bởi nhân viên người Việt, được ăn cơm Việt và sinh hoạt, tiếp xúc với người Việt trong đời sống hàng ngày.

Xin kính mời quý vị cao niên cùng quý gia đình bấm vào những nút dưới đây để biết thêm chi tiết về Nhà Thiện Tâm.

Flora McDonald

ENLARGE TEXT
  • A  A  A  A